turnusy

turnusy

Turnusy terapeutyczne

Turnus Ciechocinek 2015

logopedyczno – pedagogiczny
dla rodzin z dziećmi w wieku 4 -10 lat

(po indywidualnej konsultacji przyjmujemy również dzieci od 3 do 12 r.ż.)

w terminie:

04.07-12.07.2015 (9 dni)

w miejscowości Ciechocinek

w hotelu Atlas*** www.hotelatlas.com.pl

 

Dla dzieci:

 • z zaburzeniami lub opóźnionym rozwojem mowy (również posługujących się komunikacją alternatywną)
 • z uogólnionymi zaburzeniami  w komunikowaniu się
 • z opóźnionym/nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
 • z deficytem uwagi i koncentracji
 • z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej
 • z innymi wyzwaniami rozwojowymi

Cena:
2200  + 1600 koszt noclegu i wyżywienia (dziecko + opiekun)

Koszt terapii obejmuje:

zajęcia terapeutyczne: indywidualne i grupowe

konsultacje indywidualne opiekunów z psychologiem **

zajęcia warsztatowe dla opiekunów

sesje w grocie solnej

masaż relaksacyjny dla opiekunów

ubezpieczenie

pełne wyżywienie w restauracji "Pod gwiazdami" znajdującej się na miejscu w hotelu (3 posiłki dziennie)

możliwość korzystania z sauny, parkingu, ogródka, kawiarenki, internetu.

!!! Rabat - dla osób, które korzystały w przeciągu roku z organizowanego przez nas turnusu.

 

Zajęcia terapeutyczne*

 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • ruch rozwijający Weronioki Sherborn
 • programy Ch. Knill
 • elementy integracji sensorycznej
 • stymulacja taktylna
 • metody wspomagające (arteterapia, dogoterapia, ruch kreatywny, masaż Shantala, konsultacje i warsztaty psychologiczne itp.)**
 • w zależności od potrzeby zgłaszanej przez rodzica dziecko prowadzone jest terapią behawioralną (informacja z orzeczenia PPP lub innej placówki prowadzącej codzienną terapię dziecka)
 • istnieje możliwość konsultacji dziecka pod kątem potrzeby wprowadzenia treningu słuchowego (IAS-Johansen - indywidualna stymulacja słuchu) - proszę o wczesniejsze zgłoszenie/najpóźniej tydzień przed turnusem

*metody terapii i plan turnusu dobierane są indywidualnie do dziecka i grupy

**na wybranych turnusach

Dodatkowe informacje i zapisy:
e-mail: anna.nowacka-oplat@pcpr.bydgoszcz.pl
tel.: 600 91 55 61

Z   a   p   r   a   s   z   a   m   y