Turnus terapeutyczny

Zapraszamy na turnus logopedyczno-pedagogiczny dzieci i rodziców w terminie 21-28.07.2019 w miejscowości Ciechocinek w domu zdrowia Lila

Dla dzieci z:

autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy i innymi wyzwaniami logopedycznymi i poznawczymi.

W toku turnusu*

  • zajęcia indywidualne i grupowe logopedyczne, pedagogiczne dla dziecka oraz dla rodziców z dziećmi (oparte na różnych metodach terapeutycznych między innymi: behawioralna, Knill, Sherborn, elementy SI, terapia ręki, rytmiczno-ruchowe, z wykorzystaniem komunikacji alternatywnych, trening umiejętności społecznych, ruch kreatywny, zumba),
  • zajęcia z fizjoterapeutą w tym terapia taktylna, czszkowo-krzyżowa, ustno-twarzowa (w zależnosci od potrzeb) dla dziecka,
  • aktywności i warsztaty dla rodziców/opiekunów (terapia taktylna lub czaszkowo-krzyżowa, grota solna, warsztat grupowy tematyczny itp.),

Koszt turnusu

  • 2280 zł (zajęcia terapeutyczne, ubezpieczenie NW na czas pobytu dla dziecka i opiekuna)
  • 1680 zł (za 8 dniowy pobyt w pokoju standard dla dziecka i opiekuna, trzy posiłki dziennie)
  • 1960 zł (za 8 dniowy pobyt w pokoju lux dla dziecka i opiekuna, trzy posiłki dziennie)

Rabat: dla osób, które w poprzednim roku korzystały z naszej oferty oraz uczęszczających na trening słuchowy do PCPzR Anna Nowacka - Opłat!

* plan turnusu ustalany jest indywidualnie wobec każdego dziecka przez organizatora, turnusy mogą różnić się miedzy sobą rodzajem zajęć ze względu na charakter potrzeb konkretnej grupy

Kontakt

anna.nowacka-oplat@pcpr.bydgoszcz.pl
tel.: 600915561